Ordinær generalforsamling 2/6 2024

kl. 10.00 i Roholte aktivitetscenter (forsamlingshuset).

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Regnskab 1/4 2023-31/3 2024 til godkendelse.
5) Indkomne forslag, ingen.
6) Valg af bestyrelse til afslutning af sammenlægning med NK-Vand A/S jfr beslutningen på
ekstraordinær generalforsamling 28/4 og til drift af vandværket indtil sammenlægningen.
På valg:
Kurt Solbjerg-Nielsen, modtager genvalg
Svend Wedege, modtager genvalg
Morten Christensen, modtager genvalg
Jan Schneider, suppleant indtrådt i bestyrelsen, modtager genvalg
Ledig post, bestyrelsen foreslår valg af Tom Søderhamn.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

Bestyrelsens beretning
Årsregnskab
Budget

(Offentliggjort 19/5 2024)

Ekstraordinær generalforsamling 28/4 2024 kl. 13.00

Til andelshavere i Mosebølle Vandværk

På den ekstraordinære generalforsamling i maj 2023 fik bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en kontrakt med Orup Vandværk om sammenlægning.
Desværre har bestyrelsen ikke kunne afslutte forhandling med Orup Vandværk ud fra det oplæg som lå til grund for mandatet.

Derfor indkaldes til:
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 28. april 2024
kl. 13.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder.
1 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 1
2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 2
3 – Forsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer, se bilag 3

Bestyrelsen anbefaler sammenlægning med NK-Forsyning og generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en overdragelseskontrakt.

4) Afstemning.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen
formand
tlf. 3024 9220

Indkaldelse og dagsorden med bilag

Vandværkets fremtid

Sammenlægningen med Orup Vandværk kan ikke gennemføres indenfor betingelserne, som lå til grund for generalforsamlingsbeslutningen 20/5 2023.

Den forventede aftale med Orup Vandværk, som blev fremlagt og vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling 20/5, kan alligevel ikke blive til en kontrakt om sammenlægning.

Bestyrelsen er derfor igen gået igang med vandværkets fremtidsmuligheder. Andelshaverne vil blive orienteret og indkaldt til generalforsamling, når bestyrelsen har afdækket mulighederne.

12/11 2023 bestyrelsen